Paintball

paintball-ge04c0e480_1280
paintball-g79e3bf74c_1280
paintball-g0e7cac0c7_1280
paintball-gfc2a41fbc_1280

informace o paintballu

Paitnball je venkovní bezkontaktní adrenalinový sport, ve kterém se k vyřazení protihráče používají želatinové kuličky naplněné barvivem různých barev vytřelované ze zbraně na stlačený vzduch.

Chcete nové výzvy a zažít akci?

Paintball je jeden z nejrozšířenějších a nejpopulárnějších venkovních adrenalinových sportů, který určitě stojí za vyzkoušení.

PŘEHLED

Zbraně

Zbrani se říká „maker“, neboli značkovat. Značkovače střílí kuličky na celuloidové bázi které jsou naplněny různobarevným barvivem. Tyto kuličky jsou vystřelovány pomocí stlačeného vzduchu.  Značkovače rozlišují se podle fukce mechanismu:

Pump-action marker – vystřelí projektil až po natažení posuvného předpažbí

Semi-auto marker – po prvotním natažení na každé stisknutí spouště vystřelí jeden projektil, dokud nedojde zásoba stlačeného vzduchu nebo kuliček

Elektronik marker – podobná funkce jako při semi-auto značkovači, avšak tyto značkovače mají na výběr z několika modů střelby a při full-auto jsou schopny vystřeli přibližně 13 ran za sekundu

Vybavení

Paitnball není v zásadě nebezpečný sport ale bezpečnost je důležítá a to odpovídá i vybavení.

Hlavním prvkem vybavení je Paintballová maska která chrání hráči obličej včetně uší, čela a částečně i krk. Dalším vybavením je Ucpávka hlavně která je určena k zastavení nechtěného výstřelu, většinou se jedná o zátku, která se do hlavně zastrčí, nebo o látkový váček. Oba tyto prvky mastaka a ucpávka jsou povinným vybavením

Dále co se oblečení týče nejsou přísné podmínky, ovšem je optimální mít zakryté všechny končetiny oděvem a mít rukavice.

Military paintball

Tento styl se snaží co jenvíce napodobat vojenské operace, postupy a taktiky. Bojuje se v různých prostředích od armádních areálů, skladů, výrobních hal až po husté lesy.

Hráči jsou většinou ve vojenských stejnokrojích a hra může trvat libovolně dlouho, a to až několik hodin. Hráči využívají ke komunikace vysílačky a k orientaci mapu. Tyto zápasy jsou většinou organizovány samotnými tými a tedy pravidla si určují sami. Ale je zde kladený velký důraz na fair play, jelikož pro platný zásah zde nemusí prasknout kulička s barvou.

Sportovní paintball

Tento styl se distancuje od vojenského pojetí hry a hraje se na výrazně menších hřištích která jsou uzavřena jemnou síťovinou.

Hráči hrají v jednotlivých dresech, značkovače mají vyšší kadence. Hráči se mohou krýt za nafukovací překážky na hřišti. Dalším rozdílem oproti military paintballu je přitomnost rozhodčích kteří kontrolují za byl hráč zasažen či ne, jelikož jako zásach se počítá barevná skvrna na oblečení nebo zbrani.

Co ještě od paintballu očekávat?

Samotný paintball není rozdělen pouze na dva herní scénáře, hlavně v rekreačním paintballu existuje spousta herních scénářů

DeathBall

Hraje se na malém hřišti se dvěmi týmy a rozhodčím

Hráči mají omezený počet kuliček a každý tým začíná na opačném konci hřiště a každý má omezený počet kuliček, obvikle 5 a méně. Hra trvá jednu minutu a hráč který byl zasažen zvedne ruce a čeká na konec hry. Vyhrává tým s větším počtem nezasažených hráčů

Off-handed

Hráči musí střílet nedominantní rukou tj. tou kterou normálně nepoužíváte. Například pokud má někdo dominatní ruku pravou musí střílet levou.

Tento herní režim se většinou kombinuje s ostatními herními režimi.

pocket full of balls

Při hře nejsou dovolené žádné zásobníky, hráči mají kuličky po kapsách a zbraň nabíjejí ručně.

Tento herní řežim se většinou kombinuje s ostatními herními režimi.

center flag

Dva tými se postaví na opačné konce hřiště do prostřed hrací plochy se umístí vlajka.

Hráči hráči mají, dle varianty hry, za povinost donést středovou vlajku do nepřátelské základny nebo naopak do své.

capture the flag

Dva týmy se postaví proti sobě a mají za úkol ukrást vlajku nepřátelského týmu. Vlajku může představovat cokoliv od igelitové tašky až po člověka.

Základny jsou postaveny na opačných stranách hřiště  které není velikostně nijak limitováno. Před začátkem se oznámí kde je vlajka umístěna. Vyhrává tým který donese nepřátelskou vlajku nebo vyřadí všechny členy nepřátelského týmu.

vip

Postaví se proti sobě týmy s 3-10 hráči, základny jsou umístěny na opačných stranách hřiště a hrací doba je přibližně 20 minut

Jeden hrřáč v týmu je VIP, VIP většinou nemá zbraň. Vyhrává tým který zasáhne nepřátelského VIP

turkey hunt

Na libovolně vekém hřišti se schová několik hráčů a ostatní mají za úkol tyto hráče najít a zneškodnit

fort vs. stronghold

Týmy mají za úkol obsadit nepřátelskou penvnost.

manhunt

Jeden z hráčů se stává kořistí a ostatní jsou lovci. Lovci se snaží v časovém limitu zneškodnit kořist.

hostage rescue

Hráči jsou rozděleni do dvou týmů, jeden jsou zachránci rukojmí a druhý teroristé. Před začátkem se dovedou rukojmí do vyčkávacího prostoru. Zachránci mají za úkol dovést rukojmí do bezpečné zóny.

medic mania

Jeden nebo více hráčů se stávají mediky. Ti jsou odlišení páskou na ruce se znakem červeného kříže. Medik může uzdravit jakéhokoliv hráče ze svého týmu, při tom musí ohlásit uzdraven. Tým, který přijde o všechny hráče prohrává.